Naujienos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad vadovaujantis 2020 m. spalio 21 d. Vyriausybės nutarimu, nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. neformaliojo švietimo teikėjai, kurie vykdo vaikų neformalųjį švietimą, turi tai daryti nuotoliniu būdu, o jei neįmanoma to užtikrinti – tokia veikla turi būti stabdoma.

Papildomai informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d. imtinai Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai dirba nuotoliniu būdu.Nuo 2019 m. sausio 1 d. galioja tokia  Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio redakcija:

13 straipsnis.

13. Neformaliojo profesinio mokymo programos registruojamos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programų  teikimo registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre prašytume kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą:  

 Neformaliojo profesinio mokymo programų  teikimo registravimui formą rasite SMPKR objektų registravimo tvarkos aprašo pakeitimas (8 priedas).docx

Prie įsakymo yra  Pavyzdinė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos forma


D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas