Naujienos
  Kilus klausimams dėl registro prašome kreiptis el. paštu         seviras.mazelis@nsa.smm.lt


Nuo 2019 m. sausio 1 d. galioja tokia  Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio redakcija:

13 straipsnis.

13. Neformaliojo profesinio mokymo programos registruojamos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programų  teikimo registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre prašytume kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą:  

 Neformaliojo profesinio mokymo programų  teikimo registravimui formą rasite SMPKR objektų registravimo tvarkos aprašo pakeitimas (8 priedas).docx

Prie įsakymo yra  Pavyzdinė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos forma


D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas