Naujienos

Nuo 2019 m. sausio 1 d. galioja tokia  Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio redakcija:

13 straipsnis.

13. Neformaliojo profesinio mokymo programos registruojamos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

 

Neformaliojo profesinio mokymo programų  teikimo registravimui Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre prašytume kreiptis į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą:  Metodininkė Virginija Musteikienė

(8 5) 231 2908, el. paštas virginija.musteikiene@kpmpc.lt

 Neformaliojo profesinio mokymo programų  teikimo registravimui formą rasite SMPKR objektų registravimo tvarkos aprašo pakeitimas (8 priedas).docx

Prie įsakymo yra  Pavyzdinė neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos forma


Jeigu neturie prisijungimo prie KTPRR registro (arba esamas nebegalioja), bet norite prie jo gauti ir jau esate registruoti ŠMIR registre (www.smir.smm.lt), turite užpildyti prisegtus dokumentus (kurie pritaikyti KTPRR registrui) ir atsiųsti adresu: Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius.

Kaip tinkamai užpildyti prašymą ir pasižadėjimą rasite D.U.K skiltyje Prašymų ir pasižadėjimų pildymo tvarka.D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas