Naujienos
Jeigu neturie prisijungimo prie KTPRR registro (arba esamas nebegalioja), bet norite prie jo gauti ir jau esate registruoti ŠMIR registre (www.smir.smm.lt), turite užpildyti prisegtus dokumentus (kurie pritaikyti KTPRR registrui) ir atsiųsti adresu: Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius.

Kaip tinkamai užpildyti prašymą ir pasižadėjimą rasite D.U.K skiltyje Prašymų ir pasižadėjimų pildymo tvarka.Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. Įsakymu Nr. V-758 patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu (žr. pridėta), NVŠ teikėjai NVŠ programas privalo registruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

NVŠ Teikėjai, norintys pretenduoti į NVŠ programų krepšelį, registruodami NVŠ programas turi prisegti skenuotą Tvarkos aprašo 1 priedą (kuris bus teikiamas ir savivaldybėms). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Daugiau informacijos apie NVŠ lėšų skyrimo tvarką rasite D.U.K.Jeigu Jums buvo suteiktas KTPRR prisijungimo vardas ir slaptažodis ir vėliau buvo atsiųstas kito registro slaptažodis (pavyzdžiui, Mokinių registro), jį turite naudoti ir KTPRR, kadangi pakeitus slaptažodį viename registre jis pasikeičia ir kituose.


D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas