Naujienos
Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. Įsakymu Nr. V-1 patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu (pridedama), NVŠ teikėjai NVŠ programas privalo registruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

NVŠ Teikėjai, norintys pretenduoti į NVŠ programų krepšelį, registruodami NVŠ programas turi prisegti skenuotą Tvarkos aprašo 1 priedą (kuris bus teikiamas ir savivaldybėms). NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma. Daugiau informacijos apie NVŠ lėšų skyrimo tvarką rasite D.U.K.


Jeigu Jums buvo suteiktas KTPRR prisijungimo vardas ir slaptažodis ir vėliau buvo atsiųstas kito registro slaptažodis (pavyzdžiui, Mokinių registro), jį turite naudoti ir KTPRR, kadangi pakeitus slaptažodį viename registre jis pasikeičia ir kituose.


Startuoja nauja KTPRR versija. Prie šios versijos su senais prisijungimo duomenimis neprisijungsite. Norėdami atnaujinti savo prisijungimo duomenis, prašome, užpildyti naujos formos anketą ir pasižadėjimą.

 Dokumentų originalus turite atsiųsti adresu: Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius.D.U.K.
Institucijos pakeitimas
Slaptažodžio atstatymas